1 2 12
1 30 48

:

 1. #1
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  http://forum.swgalaxy.ru/


  : 0-2500

  - , , . ; , , . , , . , , , , .
  . ; . , . , , . . . . , . , , . ,
  , , - , . , , ; , .
  . , . . , .

  : 2501-7600
  , , - , . ( - . . - , . - . . - - . ). , , . , , , , .
  , - , . , , . - , . , .
  , . , . , , -. , , , , . , , .
  5000 , . , , . , . (, ), (). , , ; , - , . , ; . .
  . . , . 7600 , .

  : 7601-13429

  , . , - , - , . , . .
  7603 , 5000 , . ; , . , , . , .
  163 ; . , . ; , , . , , .
  , , . , - . , .
  7983 , , . , , , . , .
  13295 , , , . , , . , , , . 13300 .
  , . . ; . , . , .
  13419 , 6000 . , , . , ’ , .
  , , , , .

  : 13430 - (V-Z)
  . , - .
  , . .
  , , - -. , .
  - . : , , ; .
  , . - . , , - , .
  , - .
  . . , .
  V, . , . , - . , .
  , , - . : . ; , , .
  ; .
  .
  . , .
  , - . .
  .
  , . , . , .
  , . - , - . , . .
  - . ; . : - , . , - .
  , , , .
  17499 , .
  [Inizio - - - . V-Z]
  .
  Djaf Ded; 06.05.2008 15:31.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. #2
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  , ; , , .
  , .



  :3997 Bby ( ) 3996 Bby

  : ( ), , -
  ; , , . , , -, .
  .
  , .
  , ; .


  :3997 Bby

  :
  . , ; , . -, - ; . , .
  V-z: , . , .
  , , . , , . , .


  :3996 Bby

  : -,
  , - .
  , ; .
  , , . - ; . , , , , . , , . -.
  V-z: , . , , , . ; .


  :3996 Bby

  : -, ,
  , - . , .
  , , , , . , , .
  V-z: - . , ; .
  , . -, . - .


  :3996 Bby

  : -, , , , - .
  - , . , , .
  . - ; , - , .
  ; , , - .
  .
  V-z: . , .
  ; , , . - .
  , . , , , .
  .


  :3996 Bby

  : , - , -,
  , ( ) , . , , , , .
  .


  :3996 Bby

  : ,
  , .
  , . , .
  , , ; . , , ; .
  , ; , , , . , , ; .
  ; , , . , . .
  V-z: . , , - , , .
  , , - , . , , .
  , , . .


  :3966 Bby 3960 Bby

  : ( ), ,


  :3966 Bby

  : ,
  .
  , ; .
  . - . ; , - .
  .

  V-z: . , , ; , .
  . -, ; , , .
  -, . , . , , .


  :3966 Bby

  :
  , . . , , .
  V-z: , . , , , .


  : 3966 Bby 3963 Bby

  : ,
  , - . , .
  . , .
  . , .
  ; . , .
  , ; , , . , . , .
  , , .
  V-z:, , . , , .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. #3
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576


  : 3964 Bby

  : (?)
  ; , , .
  , . .
  V-z: , , ,


  : 3964 Bby

  :
  , , . , , , , , .
  , , . , , . , --, , .
  .
  , . . .
  . , ; , , .
  , , . , .

  V-z: , . ; , .
  , .


  : 3963 Bby

  :
  . , . , , , .
  .
  , . -.
  , , .
  V-z: . ; , , .
  , . , .


  : 3963 Bby

  : , .
  -, , . , . .
  , , . , .
  , . , .
  ; .
  , , . .
  , . .
  , . , .
  V-z: , , . ; , , , . , .
  , , , . , .
  , , , , .
  . , ; , . , , . , ,
  , .


  : 3963 Bby

  : ,
  , , ; , . , , , .
  , , . , .
  V-z: , , , , , .


  : 3963 Bby

  : , ,
  , . , , .
  . , .
  V-z: . .
  , , . , , . , .
  , . , , ? , , . .
  , . , . - .
  , . , .


  : 3962 Bby

  :
  , , . , , , ; .
  V-z: . , ; , . , ; , , . , .

  Iii
  : 3962 Bby

  : ,
  , (, , ). .
  V-z: , ; . , , . Iii , , , , , , .


  : 3962 Bby

  :
  . , , , . ; .
  V-z: , . , ; .
  , , , .


  : 3962 Bby

  :
  ; , . .
  ; , , . , .
  V-z: , , , . , , , . ; .


  : 3962 Bby

  : ,
  , . .
  , . .
  . , .
  V-z: , , , , , .


  : 3961 Bby

  :
  , . , .
  , , . , , , .
  , . , , , . , - .
  V-z: , -, , . , , . , , .


  : 3960 Bby

  : , ,
  . .
  -, ; . , , , .
  , , , , . .
  V-z: , , . , , . .


  : 3960 Bby

  : ,
  - , , , . , . , , .
  . ; , , , , .
  .
  : , , , . . . , , .
  ; . . , .
  V-z: , , . ( , ), , . , , -.
  , , . , .

  V
  : 3960 Bby

  : , , , ,
  .
  , . , , ; , , -, .
  , , , , . , , .
  , V . , . , , ; , .
  , : , ; , , , . , , , , . ; :
  - , ;
  - , ;
  - .
  , , .
  V-z: , . , , . , .
  , . .


  . .
  , , , , . :
  . , . .

  , , . - , , . . , . .
  . , .
  , . . .
  . , , - , , . , , , . .
  , . . , , .
  - , . , , , .
  , . , , , . . , .
  . . , , . ,
  . , . .
  , , . , ; . -, , .
  . , .
  ; , , . . .
  , ; , , . , .
  ( ), - . .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. #4
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576


  : 60 Bby 34 Bby

  : , ,

  , . .
  60 Bby, , . , , , , .
  , : , .
  . , .


  : 58 Bby

  :
  . , .
  , .
  , . , , . , ; .
  , . , , . , , .
  , . , . .
  V-z: , . , . , , .
  , .

  Vi
  : 52 Bby

  : ,
  , .
  , . ( ), , Vi. , , .
  . , , ; , ; , . , .
  , . , , , .
  , , , , . .
  , , . , .
  ; , , . . , , .
  V-z: , .
  . , , , , , . , .
  . , ; , . 32 Bby .
  , , .
  Vi , , , , . .


  : 34 Bby

  :
  , . , , .
  , .
  , , . . , .
  , , . , .
  , , , , , . , .
  :
  : [] , , , , -,
  : , , .
  :
  : . .
  , . , , .
  , , : . , . , . , .
  , . , , , .
  V-z: , , . , . .
  . , ; . , .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5. #5
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  -
  : 25 Aby 30 Aby

  :
  , - . - , , .
  - . ; .


  : 29 Aby

  : -
  - , , . , . . , , - .
  , ; .
  V-z: , .
  -, . - , .
  -, - . , , .
  .
  , , .


  : 30 Aby

  : -
  - , , . ; , .
  V-z: , , , -. .


  : 30 Aby

  : -
  , . , .
  V-z: , . ; -. .


  : 30 Aby

  : -
  - , . - .
  V-z: .
  -, ; , , . .
  -, . - , , .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. #6
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  '
  . , , , . , .
  , .



  -ir, -ar, -ur, -or -er. "-r" .
  ( . )
  cuyir (to be ) . : ni (cuyir) verd I (am) a warrior () .
  "" (It's good), jate (good); bic jate (It good) bic cuyir jate (It is good) .
  tion .
  ke k' . ke k' , -r (.. ).
  n', nu, nu' ne ( ) , .
  , . ; : ne'briikase (unhappy, ).
  . , , , ru ( ) ven ( ).
  , , . , cuyir.
  (jurir to carry , ):
  Ni juri kad: I carry a saber ( )
  Nu'ni juri kad: I don't carry a saber ( )
  Ni ven juri kad: I will carry a saber ( )
  Ni ru juri kad: I carried a saber ( )
  Ke jurir kad: Carry that saber! (: !)
  Ke'nu jurir kad: Don't carry that saber! ( : !)
  Juri kad: Carry that saber! (: )
  Kad cuyir jurila ni: That saber is carried by me ( )
  Tion gar juri kad?: Have you carried a saber? ( ?)



  , ( , , : , ), (, /, /) '. , .
  eyn (a, an) , . te (the) haar (the).
  -e. 'E' [] ([ay] . .).
  :
  ad:
  ade:



  , . : gar, kaysh val.



  , -a -yc [] . .
  -shy'a () -ne ().
  :
  verd:
  verdyc:
  akaan'adela:
  verdycne:



  ' , .
  'f', 'x' 'z', 'p' [ph] [], 's' [z] [].
  . 't' 'd' . 'T' , 'd' . 'V' 'w' , 'b'/'v' .
  'J' [] (), ['].
  'h' , . 'H' .
  , , , .
  , . ( , , . , , -). , beten , , . ' , , .

  :
  -uy: [oo -ee] [ ]
  u: [oo] - []
  cye: shay [']
  c: 'k' 'a'
  c: 's'
  cy: sh [] ch [']

  : . , tor to-rah, tang tan-gah.

  Verda Saviin http://forum.swgalaxy.ru/
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7. #7
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  ( ..)
  /.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8. #8
   Garett
  06.05.2008
  21

  , ...
  ( ...)

 9. #9
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  Garett
  , ...
  ( ...)
  . - .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10. #10
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  - . - . =)
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11. #11
   Garett
  06.05.2008
  21


 12. #12
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576




  :
  , . , . , . , - , , . , . , . , .

  :
  . .
  - .
  . , . , . .
  (), , .

  :
  . . , . , . .
  Ghoran.



  :
  .
  2400 :
  . , 200 . - Ē . . , . , , 100 . , - .
  , . , . , . , , , . : , , .
  . , . , . , .
  , , , . , . , . , . . , . , .
  , . , . , , , , . , . , . , , . , . - . , .

  :
  . , . . , , . , , . , , , , . , , , , . , . , .
  - , . . , . , . , . , .

  :
  .

  :
  - . , , , . , . , . , . , - , .

  :
  : , . , . , , . , .
  : , , . . - , , . , .
  : . , . , . . - . , . , . . , .
  - , . - , .
  X'ian Dra'kar.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13. #13
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  Ē

  :
  Ē Ғ Ē . Ғ , ; , , . Ē, ( ) , . , . , .
  Ē , . , Ē.
  Ē , . 16 , . , , . ; . , ; - , . , . Ē - , . -, ; . - , - -. , , .
  :
  : .
  : .
  : .
  , .
  Ē , . Ē . , , - .
  Ē : , . , , , , . Ē - , .
  Ē - , ,
  Ē Vynn Noth.


  ():
  , , , . , . - . ; , : , .
  , , , , . , , , , . , . , ; , . , , , , - . . , . , . , , . ; .
  , , , , , ( , 400 , ).
  , - 100 . , , . . , .
  , , , , . , . . . - , . - , ; .
  . , . , . , , . , ; , , , , , , .
  () , . . , , , . , ; ( ). . , . . ( ; - ). , , , . , . .
  , , , , , .

  ():
  , . , . , , - . , , . . , , , . - - . , , ; , , - . - . , .
  , , , . , . , . .

  :
  , . , . , . . . , . , , , . , , , , , ; , .
  , , - , , . , ; - .
  - ( ), . , .
  (: , ; , ).
  , . , , .

  :
  - 6'0" 6'5" . . - - . : , , , . .
  Klax'tor.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14. #14
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576



  :
  ; , , . , , . , , .
  , ; , . , . : - . . , . : ; , .
  15 , . . , . : , . , . , , , . , , ; .
  , ; , . , , . , , , , , . , . , ; , . , . . , , - . , - .

  :
  , . : . , . , ; , . . , - . , . .
  . , . , , . - . , . , . , , . , , . . , . , , . , , .
  , . , , ( ), , , . . , , , . , , . . , , . , , . - .

  :
  - - . , , , , . - . . , , . , , , .
  , , ; . , , . . , . , , ; . - , 13 . , , 12 . , . , , .
  , , , . , , . , . , ; , , .
  , . : . , .
  - . 16 . 16 . , . , . , , , , . , , , , .
  , , , , . , ( ), .
  , . - , , 19 .
  , , . , , . .

  :
  - . , , 10 , . . , 20 , , -. , 20 , , .
  , , , .
  Jinx.



  :
  Ւ, . 200, -. , , , . , ؒ, [ - - . V-Z]. , , . [ - , - . V-Z]. , , , , . , , , , . : , .
  Ւ : , . - ; Ւ . 250 , Ւ , ؒ, . ; , . . , ; ϒ , , ; ; , ; ; ʒ ; Ғ , [ - Hungersnot , Drache , Qual , Teufel - . V-Z]. , .

  :
  ( ), ( ), ( - - - -), . , - -, . , . , , , . , , ; , , - .
  . . , . ; , . . . , . , - - , .
  ; . 180 , 129 ; - , . , -, ( ).
  [ - - . V-Z], , .
  - . , ( ), ; . , , . , . , , Ē . , ; , - , , . , , , . : , , - . , .
  , . , . ; , , . , - ; .
  Karth.

  ʒ

  :
  , ʒ , , . . ʒ. , . , .
  100 , . , , ; , .
  . - . - ʒ . , ͒ ʒ. , ʒ. , , , ʒ. , ʒ .
  , , , .

  :
  , . , .
  - , , - . , .
  ʒ , . -. , , . , - . 15 20 . , . - , .
  , . . , , . .
  , , , . , 5 . , - 500 , . () , . 100 ; , . , , . 500 , . , , . - (-, ), - .

  :
  . , - -. , , . , - , - .
  , - 172 . , , . .
  , , ( / ), ( ).
  ʒ Arak K'yltek.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15. #15
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576


  :
  , ϒ , . , . Ò, , . , , . , . , , . , , ; .
  :
  , , . , , , . , - . , . - ( ), .
  . . , . , , , , . , .
  :
  , 175, - 190. ; , - . . , ; , . , , .
  Gar'thriln.

  ђ
  :
  ђ , , . , . , ђ . . , .
  , . , , , , , - . , . , , . , , , .
  - , ; , , . . . , - , , . . , . , , . , .
  , , ђ . , . , . , , ђ , , . , . , , , , .
  :
  - , , . , , .
  , , . , . , ; , . , , -. , , . - , , .
  , , , .
  , , , . , ђ .
  , .
  :
  - . , . 168 185 .
  :
  ; , - , . : ђ .
  - , . , , - , . , , .
  - , . - ( ), , , .
  ͒ - , , . , . , , .
  - , . . , , , , , , , . - .
  ˒ - , . . , .
  Ғ - , , . , , , , , , . , , , . , , . .
  ʒ - , . , - , - , . , . , , .


  :
  , , . , ; . ; , , . , .
  ... 32 .
  :
  , - . , , , . .
  - , . , . , .
  . , , , , .
  - - , .
  :
  : . : , . .
  , -. , , , .
  , 5000 . В, . : , 5000 .
  : ( / /), . , , , , .
  Emig.


  :
  ; - , . . , , , .
  , . , , - ; , . - , , , , , . - , - .
  , - , , .
  :
  - . - , . , -, , . , , , , .
  , . , , , , , - . , , . - , , .
  , . , . .
  , , , , . , , , , .
  , ; , , . , , , , . , , .
  :
  - , , , ; , - . , - . - , - . - , - ; - . , , - ( , ) .
  :
  - . , , . , , , , , , . : , , - , .
  :
  - , . , , .
  :
  - . . , , , . , . , ; - . , -, ; , , .
  Jinx.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16. #16
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  ’
  :
  ’ - ; , . , ; , . ’ , - .
  ; . 5000 , -; , . , ג, , , . , , - . , , . , .
  ’ , , , . ( , ) ( , ) , . , - .
  ; - . , . .
  :
  , , . , , . - (), .
  , , , . , . , . , , - - . , , , , .
  . - , ’ , , .
  , , . , ( - ; ). .
  ; . ’, , .
  :
  ’ . - , ( ). .
  168-178 . , , , , , , . . , , , . , , . , , , . , , .
  - 175-188 . ’ , . , ( , , ), . , , . , ; , , .
  , . , . , . , , , , .
  - ; , , , . - , , , , . , , ( / / ). , , . , , . , ( ). , .
  ’ Simone.

  Ԓ
  :
  :
  :
  Ԓ , . - , , , .
  - , Ԓ, . , .
  , , , . , Ԓ .
  , : . Ԓ , .
  , -, : , , . , Ԓ .
  Ԓ , , , . , .
  :
  , -. , .
  , , . Ԓ , , . , .
  . ; - - .
  ; Ԓ , .
  , , : , , , . , , ; , , , .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17. #17
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576


  , ; , . , , . , , , , . , , , , .
  V-Z: , , . .


  " !"

  , .
  , .
  , . ( ) , . .

  |
  |
  +
  |
  |
  - ()---+---
  |
  |
  +---------------------+
  | |

  |
  |
  | ()
  |
  ---+--
  |


  ( http://forum.swgalaxy.ru/)V-Z: . , . - .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18. #18
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576



  Star Wars Holiday Special (1978), , : ? , , , . , 25 , , , .



  (Mandalorian shock troopers) , . , , , , . , (Taung) (Dha Werda Verda). , , .
  ; , , . , , (mythosaur). , , : . , . , , , . , , . .
  . (Mandalorian Crusaders 4000-5000 BBY ). , , (Canons of Honor). . , : ( ) .
  . , , . , - , . , , .
  , : , , . . , , , , (Mandallian Giants). , , .
  , 4000 BBY. , . , , .
  . , , . - , . , - , . , . (- , .)
  - , . , . , . .
  . , , (Mandalorian Mercs). , , .
  , , , . , , 2000-1000 BBY. .
  , , . (Journeyman Protector), , , . ; , : (supercommando Codex).
  . , , . , (Mandalorian Death Watch). (True Mandalorians), .
  , . , . , , , . , , .
  , . -02, ARC- , , . , , . , . (Confederacy of Independent Systems). , (Battle Legionnaire droid army), , -.
  , , : , -02. , . . , , , .
  , , . (the Alliance of Free Planets) , (Lord Shadowspawn). , , -. , ( , (Tessent idol)), .
  , , , - .



  (MANDALORE THE INDOMITABLE)


  , . , . , , , , , , .
  . , .

  (CANDEROUS ORDO)

  , . ( "") (Mandalore the Ultimate) , . , , , . , , - , , .

  (JASTER MEREEL)

  - (Concord Dawn), , , . , . , . -6.
  . , , , " " . , , , , " ", .

  (VIZSLA)

  , . , , , . , , .
  , . (Mandallian Narcolethe), . , .

  (MONTROSS)

  , , , , . , , .
  , , . , .

  (JANGO FETT AND BOBA FETT)

  . -, . . , , .
  , , . , - . , , . , , .
  - , , . , (Bounty Hunter's Guild), , , , , .
  : . . , , , . . , . , .
  . , , : , : .
  , , , - .

  (AILYN VEL)

  , , , , ; . , - (hunt-saboteur), . , , (Extrictarium Nebula) . -02 ARC- (ARC trooper hunting kama), , . , ... - .
  , , , , (Diversity Alliance) , (darksider Sarcev Quest).
  , " IV". , , .
  - . , .

  (-02, ) - MANDALORE THE RESURRECTOR (A.K.A. ALPHA-02, "SPAR")


  3,5 . "" . , : ARC- -02.
  -02, , ARC- "-", -. , , , , .
  , . -02 -, : , . . , , , .
  , . , . , , , , , . , . , , II. ...
  -02 , , - . , , , , , .

  (TOBBI DALA AND FENN SHYSA)

  . , , , - . , , , -02 , .
  . , , , , , . , .
  , , , . , - . .
  , , , , .

  (ALFREDA GOOT AND FESKITT BOBB)

  , .
  , , . , , . , , .
  . , , , . , , .
  . III .

  (JODO KAST)

  , . , . III, , . .
  . , (Zaadja), , . , . , - . ; , , . , .
  Djaf Ded; 07.05.2008 12:12.
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 19. #19
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

   ...



  (MANDALORIAN SHOCK TROOPER ARMOR)


  , , - , .
  , , , , . , . , , , (Old Republic Rocket-Jumpers). , . ( , Mitrinomon Z-6); (grappling-missile).
  . , , . - , , - . , (Republic Senate Guard).
  , . , ( ARC-). . ( ) . .
  : . , , . , .

  (MANDALORIAN CRUSH GAUNTS)

  , "" . , , . , , . , .

  (MYTHOSAUR AXE)

  , . .

  (MANDALORIAN MANACLES)

  , , , , : , (force shackles, energy links, and lasercuffs). - .

  (MANDALORIAN IRON)

  , , , . , .

  EL- (BATTLE LEGIONNAIRE (EL-SERIES) DROID)

  , , " " (Briletto AAP-II "Blaster Boxes"). , . II.

  (WING-BLAST ROCKET PACK)

  (Mandalorian Battle Harness) . 500 /; - , . , . , . . , , (Tulvarees guardians of Fortress Baarlos), (Faart the Conqueror).



  (MANDALMOTORS)

  - , , , V (Shadow V combat airspeeder), LUX-3 (LUX-3 landspeeder) " " (Star viper-class attack ship).
  , . , , . , (the Supreme) , (City of Bone stronghold); , .

  - (MANDALORIAN DUNGEON SHIP)

  , - . , . , , , , , .

  - (PURSUER ENFORCEMENT SHIP)

  " I" " II" . - , , . -02 (, ) . , . .
  , , .

  (MANDALORIAN DROP SHIP)

  Q- "" (Meteor-class Q-carrier). - , , . . . Q- ; AIAT/I, .

  "" (GLADIATOR ASSAULT FIGHTER)

  "" (FreiTek, Inc.) -, . , , . , "-", . "" , - (E-wings), Bovin J-3F, ArMek SW-12c, . "" .

  "" (BASILISK WAR DROID)

  "", (Karran beetle and a Zalorian rock-lion), - - , . .
  "" , , , . "" , , , - .

  (MANDALORIAN BATTLE HARNESS)

  , , . , , : , , .

  (LAGARTOZ WAR DRAGONS)

  . , , . . , "" . : , , .



  :
  : Star Wars Insider #80
  : Gilad
  : http://sweu.ru/database.htm
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20. #20
   BossD38
  16.09.2007
  128

  .... , Djaf Ded, .... , , . , ? SW ... EVE Online)))
  , ...

 21. #21
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  - . , . . - . ( ). . =)))
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 22. #22
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  - .
  - . , , .
  , , , . , .
  - , . , . - , , .
  , , . , - . , , ; , ( ).
  ' - " ' '" " - ".

  :
  1. - , . , , - - .
  2. - - - .
  .
  , .
  , .
  3. .
  , , , . . , , , - . , . , , , . , - , - . - .


  , , - , .
  ( , , 4 000 ). - . , , , , . , . , , , (Old Republic Rocket-Jumpers). , . ( , Mitrinomon Z-6); (grappling-missile).
  . , , . - , , - . , (Republic Senate Guard).
  , . , ( ARC-). . ( ) . .

  , ( " "). , ; , - , . , ; . "" , , . , . , , , , .
  . , , , , . , . , 360 . , ; . ; .

  : . , , . , .


  , , -.

  Mandalorian Light "Scout" Armour/
  : Mandalorian Light Battle Armour
  : personal battle Armour
  :
  : 15 .
  : 3,X
  :
  +6 ,
  +3
  :
  :
  : 3-5/15/25 .
  : 15
  :
  : 5
  : 1 , 1-5 .
  : 15
  ( ):
  70 , 50 .
  10 .
  / :
  +3 , .
  :
  +6 , 50-100 .
  :
  +3 ; 100-200 .
  :
  , .
  :
  , - .
  : . .


  Mandalorian "Infiltrator" Armour / ""
  : Mandalorian Light Stealth and Infiltration Battle Armour
  : personal battle Armour
  :
  : 12 .
  : 4,X
  :
  +6
  +3
  :
  : 9
  / :
  +6 , .
  :
  +6 , 50-100 .
  :
  +9 ; 100-200 .
  :
  , .
  :
  , - .
  :
  30 (+12 ). , .
  : Mandalorian Infiltrator . , .


  Mandalorian Standard "Trooper" Armour /
  : Mandalorian Standard "Trooper" Armour
  : personal battle Armour
  :
  : 17 .
  : 3,X
  :
  +9
  +6
  :
  :
  : 3-5/20/35 .
  : 15
  :
  : 10
  : 1 , 1-5 .
  : 15
  ( ):
  70 , 50 .
  10 .
  / :
  +3 , .
  :
  +6 , 50-100 .
  :
  +6 ; 100-300 .
  :
  , .
  :
  , - .
  : , . , , . , , , , , , .


  Mandalorian Heavy "Commando" Armour /
  : Mandalorian Heavy "Commando" Armour
  : personal battle Armour
  :
  : 20 .
  : 3,X
  :
  +12
  +9
  +3
  :
  :
  : 3-5/25/50 .
  : 15
  :
  : 20
  : 1 , 1-5 .
  : 15
  :
  : 4
  : 1/2
  : 1-50/200/300
  :
  :
  .
  0-3/10/20 . .

  :
  , 100 .
  ( ):
  70 , 50 .
  10 .
  / :
  +3 , .
  :
  +6 , 25-100 .
  :
  +9 ; 100-500 .
  :
  +3 .
  :
  , .
  :
  , - .
  : - , , Mandalorian Super Commandoes. , .


  Mandalorian Super Commando Powered Battle Armour /
  : Mandalorian Super Commando Powered Battle Armour
  : personal battle Armour
  :
  : 20 .
  : 3,X
  :
  +12
  +9
  +6
  -3
  :
  :
  : 3-5/25/50 .
  : 15
  :
  : 20
  : 1 , 1-5 .
  : 15
  :
  : 4
  : 1/2
  : 1-50/200/300
  :
  :
  .
  0-3/10/20 . .

  :
  , 100 .
  ( ):
  70 , 50 .
  10 .
  / :
  +6 , .
  :
  +6 , 25-100 .
  :
  +9 ; 100-500 .
  :
  , .
  :
  , - .
  : - , , Mandalorian Super Commandoes. , .


  Mandalorian Heavy "Regency" Armour /
  : Mandalorian Heavy "Regency" Armour
  : personal battle Armour
  :
  : 25 .
  : 3,X
  :
  +15
  +12
  +6
  -3
  :
  :
  : 3-5/25/50 .
  : 15
  :
  : 5
  : 50-200/500/1 .
  : 24
  :
  : 4
  : 1/2
  : 1-50/200/300
  :
  ( ):
  70 , 50 .
  10 .
  :
  .
  0-3/10/20 . .

  :
  , 100 .
  / :
  +6 , .
  :
  +6 , 25-100 .
  :
  +9 ; 100-500 .
  :
  +3 .
  :
  , .
  :
  , - .
  : , , . , . - , - , , , .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23. #23
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  - ( ) ( ).
  , , . ( , , , ), .

  - , , . , - . - ; - ( ), - .
  " " .

  :
  :
  1) . ; , .
  2) . ; ( , ).
  3) . - ; , .
  4) . ; .
  5) . - ; , / (, ).
  6) . ; .
  7) . , ; , , , , . ( - )

  :
  . ; .
  . ; / / .
  . ; , .

  :
  . - , .
  . ; .
  . ; .
  . - ; .
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24. #24
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25. #25
   Garett
  06.05.2008
  21

  ........ ( )
  ( )
  Garett; 08.05.2008 14:19.

 26. #26
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  - . . =) . =))
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27. #27
   Garett
  06.05.2008
  21


  (

 28. #28
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  - . =))
  - . =))
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 29. #29
   Garett
  06.05.2008
  21

  () ...

 30. #30
   Djaf Ded
  28.03.2007
  1,576

  =)))
  =)))
  , ...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •